>>اتصالات آکاردئونی محافظ میله
- اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی مربع شکل محافظ میله
- اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی دایره شکل به صورت چند ضلعی
- اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی مستطیل شکل
>>اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی محافظ لغزنده
- اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی محافظ تک ریلی
- اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی محافظ سیستم
- اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی محافظ لغزنده یو
>>اتصالات آکاردئونی کائوچو
- اتصالات آکاردئونی کائوچویی فرز
- اتصالات آکاردئونی کائوچویی میله
>>سیستم پالت آلومینیومی
>>محافظ تلسکوپی فلزی
>>زداینده های لغزنده
>>سیستم های رول
>>اتصالات آکاردئونی پارچه ای زاویه دار
>>اتصالات آکاردئونی معمولی
>>زداینده های تراش
>>اتصالات آکاردئونی پارچه ای محافظ ورقه آهنی
>>اتصالات آکاردئونی لغزنده خطی
>>اتصالات آکاردئونی پارچه ای اتصالات آکاردئونی محافظ لغزنده
>>
 

 

:
:
          :
         :
      :
     
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 :

A :    H :    B :    C :  

D :    E :    F :    X :   

L Max :    L Min :    Stroke :  

:

:
:
:
:
:
:
:
شرکت صنعتی و تجاری ماشین آلات آکاردئونی آس کوروک 2011 / کلیه حقوق محفوظ است.

Web Tasarm  Edit Interactive